Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 3 / Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng | Làm văn mẫu

Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng | Làm văn mẫu

Đề bài: Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng

Bài làm 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … ngày 31 tháng 12 năm 2005 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP 3A Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A. Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 vừa qua như sau: 1. Về hoạt động học tập: – Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không bạn nào vi phạm. – Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc. – Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến. – Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm – Không có điểm yếu. 2. Về lao động: Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.

Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng

Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng

Loading...

Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau: 1- Tập thể: Nhóm 2 2- Cá nhân: Trần Thị Phương Linh Tổ trưởng tổ 1  (Kí tên) Lê Đức Trung

Bài làm 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Cần Thơ ngày 31 tháng 11 năm 2005 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3 Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 35 Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây: 1-  Về học tập:  – Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép). – Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ. – Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài. * Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, không có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10. 2- Về lao động: Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình. Qua tổng hợp tình hình, tổ thống nhất đề nghị biểu dương: – Nhóm 2, nhóm 3 – Hoàng Diễm Mi Tổ trưởng (Rí tên) Lưu Đức Thành

Thu Huyền
Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng | Làm văn mẫu
4.5 (90%) 2 votes
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial