Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 4 / Tìm hiểu tác phẩm cây gạo của vũ tú nam | Làm văn mẫu

Tìm hiểu tác phẩm cây gạo của vũ tú nam | Làm văn mẫu

Đề bài: Tìm hiểu tác phẩm cây gạo của vũ tú nam

1 – Tìm các đoạn văn trong bài Cây gạo của Vũ Tú Nam

 2 – Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn.

Bài làm

1. Bài Cây gạo của Vũ Tú Nam có 3 đoạn. Mỗi đoạn được giới trong phạm vi bằng những dấu hiệu: – Chữ cái đầu đoan viết hoa, viết thụt vào một chữ. – Cuối đoạn có dấu chấm xuống dòng. Cụ thểnhư sau: a) Đoạn 1: Từ “Cây gạo già mỗi năm” cho đến “quay tít như chong chóng trông thật đẹp”

Loading...

Tìm hiểu tác phẩm cây gạo của vũ tú nam

b) Đoạn 2: Từ “Hết mùa hoa” cho đến “về thăm quê mẹ” c) Đoạn 3: Từ “Ngày tháng đi thật chậm” cho đến hết.

2 – Nội dung của từng đoạn: a) Đoạn 1: Tả thời kì cây gạo đơm hoa b) Đoạn 2: Tả cây gạo thời kì hết mùa hoa c) Đoạn 3: Tả cây gạo trong thời kì kết trái.

Thu Huyền
Tìm hiểu tác phẩm cây gạo của vũ tú nam | Làm văn mẫu
2 (40%) 4 votes
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial