Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 10 / Chức năng giáo dục của văn học | Làm văn mẫu

Chức năng giáo dục của văn học | Làm văn mẫu

Chức năng giáo dục của văn học

Văn học có tác dụng lớn trong việc xây dựng nhân cách, giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm con người.

Những tác phẩm lớn từ xưa tới nay đều thấm nhuần nhiệt tình khẳng định những giá trị đạo đức con người. Nhà văn trong khi tái hiện hiện thực đời sống không thể không xuất phát từ những quan niệm, lý tưởng của mình về đạo đức nhân sinh, không thể không nhìn nhận đời sống con người từ một góc độ đạo đức, chính trị nhất định.

Chức năng giáo dục của văn học

Với đặc trưng thẩm mỹ độc đáo, văn học tác động sâu sắc và toàn diện tới tư tưởng, tình cảm con người. Vì vậy, trong việc xây dựng nhân cách, phẩm chất đạo đức, văn học trở thành một hình thức giáo dục tự nhiên hơn cả.

Loading...

Ý nghĩa giáo dục của văn học là đặc tính tất yếu, khách quan, độc lập với ý muốn của nhà văn cũng như người đọc. Sự tác động có ý nghĩa giáo dục này cũng theo hai chiều hướng, tích cực hoặc tiêu cực.

Văn học mở rộng sự hiểu biết cũng chính là văn học cái biến thế giới bên trong, thế giới tinh thần con người, tạo điều kiện cho nó ý thức được chính bản thân mình, tự lựa chọn cho mình một thái độ sống đúng đắn. Vì thế, các nhà văn lớn xứng đáng với danh hiệu nhà giáo dục trong ý nghĩa sâu sắc nhất.

Di sản văn học hàng ngàn năm qua đã âm thầm nuôi dưỡng và phát triển đời sống tâm hồn con người, góp phần xây dựng và củng cố nền tảng đạo đức, tinh thần cho sự tồn tại của xã hội loài người.

Giá trị văn học chân chính trong bất kì thể loại, đề tài nào đó cũng đều có khả năng cảm hóa con người. Văn học và nghệ thuật nói chung, thường giải phóng con người thoát khỏi những dục vọng tầm thường, xấu xa, làm cho tâm hồn con người trở nên thanh khiết.

Khơi dậy những nguồn cảm xúc đạo đức tích cực. Từ tiếng cười hề chèo tới nỗi buồn trong thơ cổ, từ lời hịch đánh giặc tràn đầy hào khí Đông A tới niềm vui xốn xang trong tình yêu Kim – Kiều, tất cả đều có thể làm tâm hồn ta trong sáng hơn, như nhắc người ta yêu thương hơn sự sống, trân trọng hơn cái đẹp của cuộc đời.

>>> XEM THÊM :

Chức năng giáo dục của văn học | Làm văn mẫu
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial