Home / Soạn văn / Soạn văn lớp 12

Soạn văn lớp 12

Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. (Bài soạn văn của bạn Mai Hương – Lớp 12) Đề bài: “Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh” BÀI LÀM I – Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Xuân Quỳnh (1942 – 1988), tên …

Read More »

Soạn bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy Soạn bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. (Bài soạn văn của bạn Phạm Văn Mạnh – Lớp 12) Đề bài: “Soạn bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm” BÀI LÀM I – Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Khoa …

Read More »

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Linh – Lớp 12) Đề bài: “Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh” BÀI LÀM I – Tác giả Hồ Chí Minh – …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial