Home / Tag Archives: cảm nhận tác phẩm

Tag Archives: cảm nhận tác phẩm

Việt Bắc Bản Hùng Ca Và Bản Tình Ca | Tố Hữu

việt bắc

Đề bài: Tình cảm đất nước quê hương thể hiện trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến: “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng …

Read More »

Tâm Trạng Và Cảm Xúc Trong Bài Tiếng Hát Đi Đày

tiếng hát đi đày

Đề bài: Hãy phân tích biểu hiện cụ thể tâm trạng, cảm xúc của chủ thể trữ tình trên từng chặng đường đi đày trong bài thơ Tiếng hát đi đày của Tố Hữu. Qua đó, cảm nhận được gì về đời sống tâm hồn, tình cảm về ý chí, …

Read More »

Vẻ Đẹp Trong Bài Thơ Tràng Giang Của Huy Cận

Tràng giang

Đề bài: Tràng giang của Huy Cận là bài thơ mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Qua bài thơ Tràng giang, hãy làm sáng tỏ nhận xét trên. Vẻ Đẹp Trong Bài Thơ Tràng Giang Của Huy Cận Bài Làm Nhà thơ Huy Cận tên thật là Cù …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial