Home / Tag Archives: điền vào mẫu

Tag Archives: điền vào mẫu

Hướng dẫn điền vào bức điện chuyển tiền

điện chuyển tiền

Đề bài: Mẹ muốn gửi gấp một số tiền về quê để ông bà dùng vào công việc cần kíp. Em hãy giúp mẹ điền vào bức điện chuyển tiền đã cho. HƯỚNG DẪN ĐIỀN 1. Em đọc mẫu “ĐIỆN CHUYỂN TIỀN ĐI” trong đó có nhiều chỗ để trống. …

Read More »

Giúp bạn viết hoàn chỉnh đoạn văn viết dở

cây chuối

Đề bài: Bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh 4 đoạn văn viết dở của bạn. Bài làm a) Đoạn 1: Khu vườn nhà em trồng rất nhiều loại cây ăn trái: bưởi, …

Read More »

Luyện Tập Xây Dựng Đoạn Văn Kể Chuyện Vào Nghề

Vào Nghề diễn xiếc

Đề bài: Luyện Tập Xây Dựng Đoạn Văn Kể Chuyện Vào Nghề Bạn Hà đã viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện Vào nghề (trang…) nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh các đoạn ấy. Bài Làm * Đoạn 1 a) Mở …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial