Home / Tag Archives: tố hữu

Tag Archives: tố hữu

Việt Bắc Bản Hùng Ca Và Bản Tình Ca | Tố Hữu

việt bắc

Đề bài: Tình cảm đất nước quê hương thể hiện trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến: “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng …

Read More »

Mạch Cảm Xúc Trong Bài Thơ Nhớ Đồng Của Tố Hữu

Nhớ đồng

Đề bài: Mạch cảm xúc trong bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu bắt nguồn từ tiếng hò thân thuộc. Mạch cảm xúc ấy được thể hiện như thế nào trong bài thơ? BÀI LÀM Bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu được lấy cảm hứng từ một tiếng hò …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial