Home / Tag Archives: vào nghề

Tag Archives: vào nghề

Luyện Tập Xây Dựng Đoạn Văn Kể Chuyện Vào Nghề

Vào Nghề diễn xiếc

Đề bài: Luyện Tập Xây Dựng Đoạn Văn Kể Chuyện Vào Nghề Bạn Hà đã viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện Vào nghề (trang…) nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh các đoạn ấy. Bài Làm * Đoạn 1 a) Mở …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial