Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 8

Văn mẫu lớp 8

Nghị luận về thành công và thất bại

Đề bài: Nghị luận về thành công và thất bại. Bài làm            Với tất cả chúng ta, trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng đã từng có lần có được thành công, đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng song song đó, chúng ta chắc chắn cũng đã …

Read More »

Tóm tắt tác phẩm “ Tắt đèn” của Ngô Tất Tố.

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm “ Tắt đèn” của Ngô Tất Tố. Bài làm               Bối cảnh truyện Tắt đèn diễn ra trong một cuộc đốc sưu, đốc thuế ở làng quê Việt Nam, cụ thể ở đây là làng Đông Xá dưới thời Pháp thuộc. Cổng làng bị …

Read More »

Hãy phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ?

Đề bài: Hãy phân tích bài thơ "Nam quốc sơn hà" để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ? Bài làm          “ Nam quốc sơn …

Read More »