Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 8

Văn mẫu lớp 8

Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn Của Ngô Tất Tố

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Bài Làm               Bối cảnh truyện Tắt đèn diễn ra trong một cuộc đốc sưu, đốc thuế ở làng quê Việt Nam, cụ thể ở đây là làng Đông Xá dưới thời Pháp thuộc. Cổng làng bị đóng …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial