Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 9 (page 8)

Văn mẫu lớp 9

Nghị luận về lòng yêu nước

Nghị luận về lòng yêu nước

Đề bài : Nghị luận về lòng yêu nước                                                  Bài làm          Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua hơn 4000 năm lịch sử, với không biết bao nhiêu đổi thay, thăng trầm. Từ những ngày tháng bị đô hộ, áp bức bóc lột, đến khi có được hòa …

Read More »

Mâu thuẫn trong vở kịch “Tôi và chúng ta”

"Tôi và chúng ta" xoay quanh cuộc đấu tranh gay gắt với mục đích thay đổi lề lối lao động sản xuất. Một bên là tinh thần dám nghĩ, dám làm khao khát đổi mới vì lợi ích chung của cộng đồng; một bên là tư tưởng bảo thủ với …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial