Home / Văn mẫu THPT

Văn mẫu THPT

Phân tích đoạn thơ “Trao duyên” của Nguyễn Du

Đề bài : Phân tích đoạn thơ “Trao duyên” của Nguyễn Du Bài làm                Từ xưa đến nay, dù là bất cứ ai hay ở bất cứ đâu, khi nói đến duyên phận, người ta vẫn mặc định cho rằng đó là ý trời, trời cho thế nào, trao …

Read More »

Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Đề bài : Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu Bài làm              Thôi Hiệu (704- 754) ỏ Biện Châu, Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung QUốc. Thơ của ông sáng tác với nhiều thể loại khác nhau, nhưng đều mang đậm dấu ấn của thơ Đường. …

Read More »

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi trên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba. (Mở rộng “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi trên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba. (Mở rộng "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ Bài làm …

Read More »