Home / Văn mẫu THPT (page 19)

Văn mẫu THPT

Tính nhân dân trong văn học | Làm văn mẫu

Tính nhân dân trong văn học

Tính nhân dân trong văn học Tính nhân dân ngay từ khi mới xuất hiện trong khoa học nghiên cứu văn học cho tới nay đã được nhìn nhận như một khái niệm mang tính lịch sử cao. Khái niệm nhân dân dùng để chỉ một tập hợp người đông …

Read More »

Chức năng giáo dục của văn học | Làm văn mẫu

chức năng giáo dục của văn học

Chức năng giáo dục của văn học Văn học có tác dụng lớn trong việc xây dựng nhân cách, giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm con người. Những tác phẩm lớn từ xưa tới nay đều thấm nhuần nhiệt tình khẳng định những giá trị đạo đức …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial