Home / Văn mẫu THPT (page 20)

Văn mẫu THPT

Tìm Hiểu Về Đặc Trưng Ngôn Ngữ Trong Ca Dao

Đề bài: Tìm Hiểu Về Đặc Trưng Ngôn Ngữ Trong Ca Dao. Ngôn ngữ trong ca dao là ngôn ngữ thường của quần chúng nhân dân, nhưng được sử dụng theo phương thức trữ tình của dân ca, do đó mang tính chất nghệ thuật hóa một phần, chứ không …

Read More »

Đồng cảm và chia sẻ trong xã hội hiện nay

Sự đồng cảm và chia sẻ trong xã hội văn minh hiện đại ngày nay có tác động như thế nào trong việc xây dựng nhân cách và phát triển xã hội. Đồng cảm là có chung một cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng, là sự hiểu nhau giữa hai …

Read More »

Nghị luận về đức tính khoan dung

Trong cuộc đời, có ai không một đôi lần mắc lỗi lầm nặng nhẹ? Nếu biết lỗi mà ăn năn xin tha thứ để sửa chữa thì liệu có được tha thứ? Và nếu được xin lỗi, ta có rộng lòng tha thứ cho người không? Mở rộng tấm lòng …

Read More »

Nghị luận về câu nói của triết gia Tuân Tử

Suy nghĩ của anh/chị về câu nói của triết gia nổi tiếng Tuân Tử: "Người khen ta mà khen đúng là bạn ta; người chê ta mà chê đúng là thầy ta; người xu nịnh ta là kẻ thù của ta" Gợi ý dàn bài Mở bài: Con người là …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial