Home / Văn mẫu THPT (page 20)

Văn mẫu THPT

Nghị luận về đức tính khoan dung | Làm văn mẫu

Nghị luận về đức tính khoan dung Trong cuộc đời, có ai không một đôi lần mắc lỗi lầm nặng nhẹ? Nếu biết lỗi mà ăn năn xin tha thứ để sửa chữa thì liệu có được tha thứ? Và nếu được xin lỗi, ta có rộng lòng tha thứ …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial