Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 10 (page 3)

Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Đề bài : Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu Bài làm              Thôi Hiệu (704- 754) ỏ Biện Châu, Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung QUốc. Thơ của ông sáng tác với nhiều thể loại khác nhau, nhưng đều mang đậm dấu ấn của thơ Đường. …

Read More »

Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi trên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba. (Mở rộng “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ

Đề bài : Cây lau chứng kiến việc Vũ Nương ngồi trên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba. (Mở rộng "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ Bài làm …

Read More »

Sau khi tự tử ở giếng nước Loa Thành, xuống thủy cung Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó ?

Sau khi tự tử ở giếng nước Loa Thành, xuống thủy cung Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu

Đề bài : Sau khi tự tử ở giếng nước Loa Thành, xuống thủy cung Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó ? Bài làm             Trước lúc chia tay, Mị Châu đã giao ước với Trọng Thủy rằng để …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial