Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 11 (page 14)

Văn mẫu lớp 11

Thơ Hồ Xuân Hương Bộc Lộ Rõ Con Người Xuân Hương

hồ xuân hương,

Đề bài: Qua những bài thơ của Hồ Xuân Hương, chứng minh nhận định: “Thơ Xuân Hương bộc lộ rõ con người Xuân Hương, tự tin, đa tài, đa tình nhưng éo le, hẩm hiu đường duyên phận. Nữ sĩ tha thiết cảm thông, bênh vực cảnh “bảy nổi ba chìm” …

Read More »

Văn Hóa Nghệ Thuật Cũng Là Một Mặt Trận

Quan điểm về văn hóa nghệ thuật của Bác

Đề bài: Bình luận câu nói của Hồ Chí Minh: Văn Hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. BÀI LÀM Hồ Chí Minh là một nhà chính trị, yêu nước vĩ đại nhưng đồng thời cũng là nhà văn …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial