Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 11 (page 2)

Văn mẫu lớp 11

Bình luận ý kiến sau đây của Tuân Tử (313-235 TCN) : Người chê ta mà chê phải là thầy của ta; người khen ta mà khen phải là bạn ta; những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.

Đề bài : Bình luận ý kiến sau đây của Tuân Tử (313-235 TCN) : " Người chê ta mà chê phải là thầy của ta; người khen ta mà khen phải là bạn ta; những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy" Bài …

Read More »

Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô : Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu múc đích tầm thường.

Đề bài : Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô : "Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu múc đích tầm thường" Bài làm              Mỗi khi muốn nhắc nhở ai đó về lẽ …

Read More »

Bình luận về Vàng thật hay vàng thau

Đề bài : Bình luận về "Vàng thật hay vàng thau" Bài làm              Dù là trong bất kỳ thời đại nào, xã hội nào từ xưa đến nay, thì khái niệm về vàng thật và vàng thau vẫn luôn lẫn lộn, không được phân biệt rõ ràng. Bởi có …

Read More »

Hãy nói lên những suy nghĩ của em về lòng vị tha

Đề bài : Hãy nói lên những suy nghĩ của em về lòng vị tha Bài làm             Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những phẩm chất riêng, không ai giống ai. Nhưng trong cuộc sống, có những đức tính chúng ta cần phải có, để có thể …

Read More »

Bình luận về tình nhân ái

Đề bài : Bình luận về tình nhân ái Bài làm               Trong vô vàn những đức tính tốt cũng như chưa tốt của con người, thì lòng nhân ái được cho là một trong số ít những đức tính tốt đẹp nhất. Dù mỗi người có một hoàn cảnh, …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial