Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 12

Văn mẫu lớp 12

Nghị luận về ý kiến: Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội.

Đề bài: Nghị luận về ý kiến: Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội. Bài làm              Mỗi con người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Chính vì vậy, nếu như không …

Read More »

Phân tích bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng

Đề bài : Phân tích bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng Bài làm              Chiến tranh đã đi qua để lại biết bao nhiêu đau thương, mất mát đối với dân tộc Việt Nam ta. Cùng với đó là những ký ức, những dấu aans không thể phai mờ …

Read More »

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Đề bài : Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm             Nhà thơ Tố Hữu là một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Những tác phẩm của ông đề cao lý tưởng sống của bản thân, cùng với những sự kiện lớn, tư tưởng …

Read More »

Phân tích nhân vật A Phủ

Đề bài : Phân tích nhân vật A Phủ Bài làm               “ Vợ chồng A Phủ” là tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc của Tô Hoài khi viết về Tây Bắc. Tác phẩm phản ánh rõ nét cuộc sống khó khăn, gian khổ và bất hạnh đến cùng cực …

Read More »

Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Bài làm              Tác phẩm truyện ngắn Vi Hành của Nguyễn Ái Quốc được sáng tác trong hoàn cảnh vua bù nhìn Khải Định của nhà Nguyễn xin thực dân Pháp cho vi hành sang Pháp để dự …

Read More »