Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 12 (page 2)

Văn mẫu lớp 12

Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Bài làm              Tác phẩm truyện ngắn Vi Hành của Nguyễn Ái Quốc được sáng tác trong hoàn cảnh vua bù nhìn Khải Định của nhà Nguyễn xin thực dân Pháp cho vi hành sang Pháp để dự …

Read More »

Phân tích bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

Đề bài : Phân tích bài thơ “Đất nước của” Nguyễn Khoa Điềm Bài làm               Trong văn học, đất nước luôn là đề tài được các nhà văn, nhà thơ khai thác, tìm đến để giãi bày những suy nghĩ, tình cảm của mình dành cho đất nước. Đã …

Read More »

Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

Đề bài : Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh Bài làm             Trong những chủ đề tiêu biểu được các tác giả thường xuyên khai thác, thì tình yêu là một chủ đề dường như muôn thuở, bất tận trong thi ca. Không …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial