Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 3 (page 3)

Văn mẫu lớp 3

Báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em

báo cáo kết quả hoạt động

Đề bài: Dựa theo bài tập đọc: “Báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đọc kĩ lại bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng …

Read More »

Báo cáo hoạt động của tổ trong tháng

báo cáo kết quả hoạt động của tổ

Đề bài: Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) Bài làm 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … ngày 31 tháng 12 năm 2005 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG …

Read More »

Giới thiệu về tổ em

giới thiệu về tổ của em

Đề bài: Em hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI  Để thực hiện yêu cầu của đề bài, em cần suy nghĩ trả lời trình tự những câu hỏi sau: …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial