Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 3 (page 5)

Văn mẫu lớp 3

Viết về một người hàng xóm của em | Văn mẫu

viết về một người hàng xóm của em

Đề bài: Viết về một người hàng xóm của em 1. Kể về một người hàng xóm mà em quý mến. 2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đề bài gồm có 2 phần: Phần kể và phần viết. Nội …

Read More »

Kể lại ngày đầu tiên em đi học | Làm văn mẫu

kể lại ngày đầu tiên em đi học

Đề bài: kể lại ngày đầu tiên em đi học 2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 1. Đề bài gồm 2 phần: – Phần kể: Kể lại buổi đầu em đi học. – Phần viết: Viết những điều em vừa …

Read More »

Hướng dẫn cách điền vào điện báo | Văn mẫu

Hướng dẫn cách điền vào điện báo

Đề bài: Hướng dẫn cách điền vào điện báo Dưới đây là một số hướng dẫn cách điền vào điện báo cho các em tham khảo I. Hướng dẫn làm bài Em hãy đọc kĩ mẫu điện báo đã cho. Mẫu điện báo gồm 2 phần cần điền: – Phần …

Read More »

Viết một lá đơn xin nghỉ học | Làm văn mẫu

viết một lá đơn xin nghỉ học

Đề bài: Viết một lá đơn xin nghỉ học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2005 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3/5 trường tiểu học Ngô …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial