Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 4 (page 4)

Văn mẫu lớp 4

Nội dung chính các đoạn văn Bài Cây trám đen

cây trám đen

Đề bài: Xác định các đoạn văn và nội dung chính của từng đoạn trong bài văn Cây trám đen (trang… Tiếng Việt 4, tập.,.). Bài làm Bài văn gồm 4 đoạn và nội dung của từng đoạn được thể hiện như sau a) Đoạn 1: “Ở đầu bản tôi …

Read More »

Phân tích ba bài Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo

cây sầu riêng

Đề bài: Qua 3 bài Sầu riêng (trang… Tiếng Việt 4, tập…), Bãi ngô, Cây gạo cho biết: a) Tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự nào? b) Các tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào? c) Chỉ ra những hình ảnh so …

Read More »

Bài Cây gạo

cây gạo

Đề bài:  1- Bài Cây gạo được miêu tả theo trình tự nào? 2- Lập dàn ý tả một cây ăn quả theo một trong hai cách: tả lần lượt từng bộ phận hoặc tả lần lượt từng thời kì phát triển. Bài làm 1- Bài Cây gạo được miêu …

Read More »

So sánh bài Bãi ngô và Cây mai tứ quý

Bãi Ngô

Đề bài:  1- Xác định các đoạn văn và nội dung của từng đoạn trong bài Bãi ngô (trang… Tiếng Việt 4, tập…). 2- So sánh bài Cây mai tứ quý (trang… Tiếng Việt 4, tập…) với bài Bãi ngô trình tự miêu tả có gì khác nhau?  Bài làm …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial