Home / Linh Trần

Linh Trần

Theo anh (chị), hủ tục cần bài trừ nhất trong các ngày lễ, ngày tết ở Việt Nam là gì ? Trình bày hiểu biết và quan điếm của anh (chị) về vấn đề này

Đề bài: Theo anh (chị), hủ tục cần bài trừ nhất trong các ngày lễ, ngày tết ở Việt Nam là gì ? Trình bày hiểu biết và quan điếm của anh (chị) về vấn đề này. Bài làm                  Dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay, ngày …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial