Home / Linh Trần (page 2)

Linh Trần

Nghị luận về ý kiến: Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội.

Đề bài: Nghị luận về ý kiến: Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội. Bài làm              Mỗi con người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Chính vì vậy, nếu như không …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial