Home / Linh Trần (page 21)

Linh Trần

Nghị luận xã hội về ô nhiễm môi trường

Đề bài: Nghị luận xã hội về ô nhiễm môi trường Bài làm             Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí của chúng ta đang rầm rộ đưa rất nhiều thông tin bất cập về những hiện tượng ô nhiễm môi trường, đặc biệt …

Read More »

Hãy phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ?

Đề bài: Hãy phân tích bài thơ "Nam quốc sơn hà" để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ? Bài làm          “ Nam quốc sơn …

Read More »

Nghị luận xã hội về tự tin và tự phụ

Đề bài: Nghị luận xã hội về tự tin và tự phụ Bài làm            Mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có những phẩm chất khác nhau, có những phẩm chất tốt đẹp, cũng có những phẩm chất xấu, những phẩm chất chưa tốt. Và khi chúng ta …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial