Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 8 / Hãy phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ?

Hãy phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ?

Đề bài: Hãy phân tích bài thơ "Nam quốc sơn hà" để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ?

Bài làm

         “ Nam quốc sơn hà” được ra đời trong những giờ phút giao tranh ác liệt của cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1076. Khi ấy, vị tướng tài ba Lý Thường Kiệt đã cho viết nên bài thơ “ Nam Quốc sơn hà” theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ Hán để động viên tinh thần các binh sĩ, quyết tâm chiến đấu để dành chiến thắng:

   Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư

Loading...

     Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

    Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Ngay từ hai câu thơ đầu, Lý Thường Kiệt đã khẳng định núi sông nước Nam là chủ quyền của đất nước ta, không ai có thể xâm phạm. Bờ cõi sơn hà ấy đã được ghi rõ ở sách Trời. Đất trời đã thành chứng nhân lịch sử. Đó đã là một sự thật, một niềm tin không thể thay đổi, với giọng thơ mạnh mẽ, hùng hồn, vang lên biểu lộ một ý chí sắt đá về chủ quyền của dân tộc:

  Nam quốc sơn hà nam đế cư

      Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

dịch: Sông núi nước Nam vua Nam ở

      Rành rành địa phận ở sách trời.

Đến câu thơ thứ ba, một thái độ quyết liệt, tố cáo, lên án hành động xâm lược chủ quyền đầy tội ác của quan quân nhà Tống:

                                                 Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

           Dịch:                              Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

Sự thật hiển nhiên, bờ cõi giang sơn này là của người Nam, vậy mà lũ giặc không màng đến sự thật ấy, cố tình ngang nhiên xâm phạm nước ta, cũng là xúc phạm đến sự tôn nghiêm, tự tôn của dân tộc. Hành đông ngông cuồng này chủa chúng đáng bị phê phán, trừng phạt bằng những hình phạt thích đáng nhất:

                                            Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

         Dịch:                           Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Với tất cả sức mạnh của lòng tự tôn, chính nghĩa của con dân Đại Việt, bè lũ xâm lăng chỉ có một kết cục duy nhất, đó là “ bị đánh cho tơi bời”. Lần đầu tiên, câu thơ này như một đòn roi mạnh quất thẳng vào mặt bè lũ của triều đình nhà Tống, khi chúng định xâm lược nước ta, gặp phải ý chí sắt đá này, chúng nên cảm thấy khiếp sợ.

nam-quoc-son-ha

            Thật vậy, Nam quốc sơn hà như là một bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc ta. Dù qua rất nhiều khổ đau, bị xâm lược, đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu, niềm tin thì lòng tự hào dân tộc, tinh thần đấu tranh của những người con nước Nam không bao giờ bị dập tắt. Dù cho sau này có nhiều áng văn chương ra đời, nhưng Nam quốc sơn hà vẫn mãi là một tác phẩm tiêu biểu nhất, ca ngợi lòng tự hào dân tộc và sức mạnh to lớn của nước Nam ta.

Hãy phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” để cho thấy đó là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lăng, mang ý nghĩa lịch sử như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước ta ?
3 (60%) 2 votes
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial