Home / Những bài văn hay / Mục đích của việc học

Mục đích của việc học

Đề bài: hãy trình bày suy nghĩ về mục đích học của mình bằng một bài văn dựa vào câu nói dưới đây

Trong bài tấu “Luận học pháp” gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (1723 – 1804) đã viết: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy." (Ngữ văn 8, tập hai).

Em hiểu gì về lời dạy trên của La Sơn Phu Tử?

GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

A. Gợi ý chung

 * Về phương pháp: Vận dụng các phép lập luận giải thích, phân tích, chứng minh, tổng hợp.

* Về hình thức: Bài viết có bố cục ba phần, rõ ràng, mạch lạc, có luận điểm đúng đắn sáng tỏ, có luận cứ, lập luận phù hợp, thuyết phục, lời văn chính xác, sinh động.

Loading...

B. Gợi ý cụ thể

a. Suy nghĩ về lời dạy của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp – Câu nói “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo” được tác giả dùng phép so sánh ngắn gọn, dễ hiểu.

muc-dich-viec-hoc

Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo

– Khái niệm “đạo” vốn trừu tượng khó hiểu cũng được tác giả giải thích đơn giản, rõ ràng: “Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người”.  

– Như vậy từ thế kỉ XVIII Nguyễn Thiếp đã xác định rõ mục đích chân chính của việc học là để làm người, một con người có kiến thức và nhân cách.

b. Suy nghĩ về mục đích học tập của mình

– Thế nào là mục đích học tập? Và thế nào là mục đích học tập đúng đắn?

– Tầm quan trọng của mục đích học tập đúng đắn.

– Nêu biểu hiện của những học sinh không xác định đúng mục đích học tập. Phân tích nguyên nhân và tác hại.

– Suy nghĩ về mục đích học chân chính của bản thân.

– Đề ra những giải pháp để có thể đạt được mục đích học đúng đắn đó.

(VH&TT số tháng 10 – 2009) 

PHẠM THỊ HỒNG THU

GV. THCS Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

Mục đích của việc học
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial