Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 12 / Thuyết minh nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc | Văn mẫu

Thuyết minh nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc | Văn mẫu

Thuyết minh nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc

Văn học là bức tranh về đời sống, xã hội và con người. Văn học có thể mang cho người đọc những nhận thức mới mẻ, sâu rộng nhiều mặt về bức tranh ấy trong những thời gian và không gian khác nhau. Tiếp cận tác phẩm “Nguyễn Đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” Phạm Văn Đồng cho chúng ta thấy thơ văn Nguyễn Đình Chiểu không hề xa lạ với bạn đọc ngày nay. Đặc biệt “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” được xếp vào hàng những áng cổ hùng văn của dân tộc, ghi lại mốc son oanh liệt trong lịch sử kháng Pháp ủa dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX. 

Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu không xa lạ với giới trẻ hiện nay bởi tính chân thật. Tính chân thật được thể hiện ở quan niệm sáng tác văn chương phải chuyên chú ở con người và phải có tinh thần chiến đấu:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khảm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Loading...

Tính chân thật được thể hiện ở cuộc đời và phẩm chất của người nghệ sĩ mù yêu nước, làm thơ đánh giặc, dạy họ và bốc thuốc cứu người. Được thể hiện trong những trang văn bất hủ ca ngợi cuộc chiến đấu đấu oanh liệt của nhân dân ta chống lại thực dân phương Tây: Chạy giặc, Xúc Cảnh, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc….

Thuyết minh nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc

Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu làm sống dậy trong tâm trí người đọc phong trào kháng Pháp oanh liệt, bi tráng của những danh tướng anh hùng của dân tộc như: Nguyễn Tri Phương, Trương Định, Nguyễn Trung Trực…

Đem lại cho người đọc những rung động sâu sắc trước nỗi đau cắt xé của cả dân tộc khi đất nước hoàn toàn rơi vào tay giặc, khí tiết thanh cao của người nghệ sĩ mù quyết không chịu cám dỗ của kẻ thù. 

Tính chân thật trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu còn được thể hiện ở văn phong, ngôn ngữ rất phong phú với tính cách, phẩm chất và cách nói của người dân Nam Bộ. Tác phẩm của ông đến với người đọc dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hiểu và truyền cảm. 

“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của ông đã đi vào nhà trường, đến với lớp trẻ ngày nay vẫn là một tác phẩm vô giá. Là trang sử vẻ vang của nhân dân Nam Bộ trong buổi đầu kháng Pháp, là bài ca về những anh hùng thất thế nhưng họ mãi mãi sống trong lòng mỗi người dân Việt Nam. 

Vai trò lớn lao của văn học là mở ra trước mắt người đọc những chân trời mới, chân trời của quá khứ, hiện tại và tương lai. Và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu mãi là viên ngọc quý. Đời sống và sự nghiệp của ông mãi là tấm gương sáng, nêu cao vị thế và vai trò của văn học nghệ thuật, nêu cao sứ mạng của người nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa. 

Thuyết minh nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc | Văn mẫu
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial