Home / Soạn văn / Soạn bài tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh | Làm văn mẫu

Soạn bài tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Linh – Lớp 12)

Đề bài: Soạn bài tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

BÀI LÀM

I – Tác giả Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Loading...

– Quê hương: Làng Sen nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hai làng này cách nhau 2 km.

– 5/6/1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

– 1919: Gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, đưa ra Bản yêu sách của nhân dân An Nam tại Hội nghị Hòa Bình Versailles.

– 1920: Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã Hội Pháp tại Tours với tư cách đại biểu Đông Dương

– 3/2/1930: Người thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương

– 2/1941: Người trở về nước. Thành lập Mặt trận Việt Minh

Soạn bài tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

(Chủ tich Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945)

II – Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”

1. Tìm hiểu chung

 1. Hoàn cảnh sáng tác

Tình hình Thế giới: Chiến tranh Thế giới thứ hai sắp kết thúc (Hồng quân Liên Xô tấn công vào sào huyệt của phát xít Đức, Nhật đầu hàng Đồng minh)

Tình hình trong nước:

 • Ngày 19/8/1945: Chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân

 • Ngày 26/8/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập

 • Ngày 2/9/1945: Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 1. Mục đích và đối tượng của bản “Tuyên ngôn Độc lập”

– Mục đích:

 • Công bố quyền độc lập dân tộc và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

 • Thể hiện nguyện vọng hòa bình, tinh thần quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do

– Đối tượng: Hướng đến đồng bào Việt Nam, nhân dân thế giới và các lực lượng ngoại bang nhân danh đồng minh diệt phát xít Nhật (Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc,…)

 1. Bố cục bản Tuyên ngôn Độc lập

 • Phần 1: Từ đầu đến “… không ai chối cãi được” => Nguyên lý chung của bản Tuyên ngôn (Khẳng định quyền con người và các dân tộc)

 • Phần 2: “Thế mà …. phải được độc lập” => Tố cáo tội ác của Pháp, khẳng định thực tế lịch sử

 • Phần 3: Còn lại =>Tuyên bố trước thế giới quyền tự do và độc lập dân tộ

2. Đọc – hiểu văn bản

a. Nguyên lý chung của bản Tuyên ngôn

– Đưa ra 2 bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp – chân lý bất hủ của nhân loại.

– Dùng chính những lời lẽ và cách lập luận của 2 bản tuyên ngôn kia để bác bỏ luận điệu xâm lược và ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của Pháp và Mỹ.

– Dùng lập luận so sánh: Đặt cách mạng Việt Nam ngang hàng với cách mạng Pháp và Mỹ.

– Dựa vào chân lý của 2 bản tuyên ngôn bất hủ để đưa ra chân lý mới: tự do, độc lập của mọi dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Soạn bài tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

(Bản Tuyên ngôn độc lập – Khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa)

b. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định chủ quyền dân tộc Việt Nam

* Tố cáo tội ác của Pháp:

– Pháp kể công “khai hóa Việt Nam” – bản Tuyên ngôn kể tội chúng:

+ Về chính trị: Thiếu tự do dân chủ, luật pháp dã man, chia rẽ dân tộc, đàn áp cuộc khởi nghĩa,…

+ Về kinh tế: Cướp không ruộng đất, hầm mỏ, xuất cảng, nhập cảng và đặt hàng trăm thứ thuế…

+ Về văn hóa – giáo dục: Xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học, thực hiện chính sách ngu dân,…

– Pháp kể công “bảo hộ” – bản Tuyên ngôn lên án chúng:

+ Phát xít Nhật xâm chiếm Đông Dương làm căn cứ đánh Đồng Minh thì Pháp mở cửa nước ta đầu hàng rước Nhật

+ Nhật cướp khi giới của Pháp, chúng hoặc là bỏ chạy hoặc là đầu hàng nên hoàn toàn không bao giờ có chuyện “bảo hộ” cho Việt Nam.

– Pháp còn trắng trợn tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp, bản Tuyên ngôn chỉ rõ: Đông Dương là thuộc địa của Nhật và dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải Pháp.

– Pháp tuyên bố Đồng Minh thắng Nhật nên Đông Dương thuộc tay chúng, nhưng Tuyên ngôn vạch rõ: Pháp phản bội Đồng Minh, dâng Đông Dương 2 lần. Không những thế trước khi rút chạy còn nhẫn tâm giết nhiều tù chính trị của nước ta ở Cao Bằng và Yên Bái.

– Ngược lại tinh thần nhân đạo của ta thể hiện trước sự hèn hạ của chúng: Cứu giúp tù binh Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, bảo vệ tính mạng và tài sản của chúng.

* Khẳng định chủ quyền dân tộc            

– Tuyên bố thoát ly khỏi Pháp, xóa bỏ các hiệp của Pháp ký liên quan tới Việt Nam

– Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế công nhận về quyền độc lập, tự do của Việt Nam

– Khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc

c. Tuyên bố độc lập

– Tuyên bố với thế giới về nền độc lập, tự do của dân tộc

– Bày tỏ ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc

d. Nghệ thuật

Lập luận: chặt chẽ, thống nhất, chủ yến dựa vào quyền lợi tối cao của các dân tộc và nhân dân ta.

– Lí lẽ: hùng hồn, tôn trọng sự thật và chính nghĩa dân tộc.

– Dẫn chứng: xác thực, không ai có thể chối cãi được

– Ngôn ngữ: gần gũi với người dân, xưng hô tha thiết

Soạn bài tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh | Làm văn mẫu
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial