Home / Tag Archives: bạch đằng hải khẩu

Tag Archives: bạch đằng hải khẩu

Bình Giảng Bài Bạch Đằng Hải Khẩu Của Nguyễn Trãi

Bạch Đằng hải khẩu

Đề bài: Bình giảng bài Bạch Đằng hải khẩu của Nguyễn Trãi: Biển rung gió bấc thế bừng bừng, Nhẹ cất buồm thơ lướt Bạch Đằng. Kình ngạc băm vằm non mấy khúc, Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng. Loading... Quan hà hiểm yếu trời kia đặt, Hào kiệt …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial