Home / Tag Archives: ca dao việt nam (page 2)

Tag Archives: ca dao việt nam

Bản Sắc Dân Tộc Qua Bài Thơ Chân Quê

Chân quê

Đề bài: Bản Sắc Dân Tộc Qua Bài Thơ Chân Quê. Suy nghĩ gì về hai câu thơ sau đây của thi sĩ Nguyễn Bính trong bài “Chân quê”: Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội, bay đi ít nhiều Gợi ý – Em đi tỉnh về: …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial