Home / Tag Archives: cái cối tân

Tag Archives: cái cối tân

Các đoạn văn trong bài cái cối tân | Văn mẫu

các đoạn văn trong bài cái cối tân

Đề bài: Các đoạn văn trong bài cái cối tân 1- Tìm các đoạn văn trong bài Cái cối tân. 2- Nội dung chính của mỗi đoạn văn vừa tìm được là gì? Bài làm 1- Những đoạn văn trong bài Cái cối tân là: Loading... a) Đoạn 1: “Cái cối …

Read More »

Cái cối tân

cái cối tân

Đề bài:  1- Đọc bài văn Cái cối tân (trang… Tiếng Việt 4, tập…), cho biết bài văn tả cái gì? Tìm phần mở bài, kết bài. Mỗi phần ấy, nói điều gì? Các phần ấy giống với những cách mở bài, kết bài nào đã học. 2- Phần thân …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial