Home / Tag Archives: chí phèo

Tag Archives: chí phèo

Phân tích hình tượng nhân vật chí phèo | Văn mẫu

phân tích hình tượng nhân vật chí phèo

Phân tích hình tượng nhân vật chí phèo 1. Đặt vấn đề. Trong truyện ngắn Đời thừa, Nam Cao từng viết “văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial