Home / Tag Archives: điền vào mẫu

Tag Archives: điền vào mẫu

Giúp bạn viết hoàn chỉnh đoạn văn viết dở

cây chuối

Đề bài: Bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh 4 đoạn văn viết dở của bạn. Bài làm a) Đoạn 1: Khu vườn nhà em trồng rất nhiều loại cây ăn trái: bưởi, …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial