Home / Tag Archives: hồ xuân hương

Tag Archives: hồ xuân hương

Thơ Hồ Xuân Hương Bộc Lộ Rõ Con Người Xuân Hương

hồ xuân hương,

Đề bài: Qua những bài thơ của Hồ Xuân Hương, chứng minh nhận định: “Thơ Xuân Hương bộc lộ rõ con người Xuân Hương, tự tin, đa tài, đa tình nhưng éo le, hẩm hiu đường duyên phận. Nữ sĩ tha thiết cảm thông, bênh vực cảnh “bảy nổi ba chìm” …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial