Home / Tag Archives: học

Tag Archives: học

Kể lại ngày đầu tiên em đi học | Làm văn mẫu

kể lại ngày đầu tiên em đi học

Đề bài: kể lại ngày đầu tiên em đi học 2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 1. Đề bài gồm 2 phần: – Phần kể: Kể lại buổi đầu em đi học. – Phần viết: Viết những điều em vừa …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial