Home / Tag Archives: kể lại (page 4)

Tag Archives: kể lại

Chiếc xe đạp của chú Tư

hình ảnh chiếc xe đạp

Đề bài: Đọc bài văn Chiếc xe đạp của chú Tư (trang… Tiếng Việt 4, tập…). Tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần thân bài, chiếc xe đạp được tả theo trình tự nào? Tác giả quan sát bằng những giác quan nào? Tìm lời kể chuyện …

Read More »

Ông Trạng thả diều

thả diều

Đề bài:  1- Tìm đoạn kết của truyện Ông Trạng thả diều (trang… Tiếng Việt 4, tập…). Thêm vào cuối truyện một lời đánh giá nhận xét làm đoạn kết. So sánh hai cách kết bài. 2- Hãy cho biết một số kết bài của truyện Rùa và Thỏ đã …

Read More »

Câu chuyện Hai bàn tay

Hai bàn tay trắng

Đề bài: 1- Câu chuyện Hai bàn tay (trang… Tiếng Việt 4, tập…) mở bài theo cách nào? 2- Kể lại phần mở bài câu chuyện Hai bàn tay theo cách mở bài gián tiếp Bài làm 1- Câu chuyện Hai bàn tay mở bài theo cách trực tiếp đi …

Read More »

Rùa và Thỏ

Rùa và Thỏ

Đề bài:  1- Tìm đoạn mở bài trong truyện Rùa và Thỏ (trang… Tiếng Việt 4, Tập…). Cách mở bài đã cho có gì khác với cách mở bài trong truyện vừa đọc? 2- Đọc các cách mở bài đã cho SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 113, cho …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial