Home / Tag Archives: một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân

Tag Archives: một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân

Một Người Đã Đánh Mất Niềm Tin Vào Bản Thân…

niềm tin vào bản thân

Đề bài: Hãy viết một bài văn ngắn(không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất nhiều thứ quý giá khác nữa . (Theo sách Dám thành công – …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial