Home / Tag Archives: nghị luận văn học

Tag Archives: nghị luận văn học

Phong Cách Viết Văn Của Xuân Diệu | Văn Mẫu THPT

phong cách viết văn

Đề bài: Chứng minh phong cách viết văn của Xuân Diệu qua những bài thơ: Vội vàng, Đây mùa thu tới, Ngói mới, Biển. Bài Làm Năm 1942, trong cuốn Thi nhân Việt Nam, khi giới thiệu Xuân Diệu, hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân đã nêu cái …

Read More »

Giải Thích Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Văn Học

ngôn ngữ văn học

Đề bài: Giải thích đặc điểm của ngôn ngữ văn học BÀI LÀM Kết thúc bài Một thời đại trong thi ca, đánh giá thành tựu của phong trào Thơ mới. Hoài Thanh viết: “Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt, họ yêu vô cùng thứ tiếng trong …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial