Home / Tag Archives: nghị luận xã hội (page 7)

Tag Archives: nghị luận xã hội

Văn Hóa Nghệ Thuật Cũng Là Một Mặt Trận

Quan điểm về văn hóa nghệ thuật của Bác

Đề bài: Bình luận câu nói của Hồ Chí Minh: Văn Hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. BÀI LÀM Hồ Chí Minh là một nhà chính trị, yêu nước vĩ đại nhưng đồng thời cũng là nhà văn …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial