Home / Tag Archives: nguyễn khoa điềm

Tag Archives: nguyễn khoa điềm

Bình giảng đoạn thơ trong anh và em hôm nay | Văn mẫu

Bình giảng đoạn thơ trong anh và em hôm nay

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ Trong anh và em hôm nay làm nên Đất Nước muôn đời trong bài Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm Trong anh và em hôm nay Đều có một phần Đất Nước Khi hai đứa cầm tay Đất Nước …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial