Home / Tag Archives: phân tích nhân vật

Tag Archives: phân tích nhân vật

Phân tích hình tượng nhân vật chí phèo | Văn mẫu

phân tích hình tượng nhân vật chí phèo

Phân tích hình tượng nhân vật chí phèo 1. Đặt vấn đề. Trong truyện ngắn Đời thừa, Nam Cao từng viết “văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, …

Read More »

Chị nhà Trò

hình ảnh trong truyện Dế mèn

Đề bài:  1 – Đọc đoạn văn đã cho (trong Tiếng Việt 4, Tập một, trang 23), ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò: Sức vóc, cánh, “trang phục”. 2 – Ngoại hình của chị Nhà Trò nói lên điều gì về tính cách và thân …

Read More »

Bài văn bị điểm không

Bài văn bị điểm không

Đề bài:  1 – Đọc truyện Bài văn bị điểm không, ghi lại tóm tắt hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. 2 – Nhận xét những hành động nói trên. 1 – Tóm tắt hành động của cậu bé bị điểm không: a) Hành động trong …

Read More »

Tên các nhân vật trong truyện đã học

các nhân vật trong sự tích hồ Ba Bể

Đề bài: 1 – Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp (Nhân vật là người, nhân vật là vật) 2 – Nêu nhận xét về tính cách của các nhân vật. Căn cứ vào đâu mà em có nhận xét như vậy. …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial