Home / Tag Archives: tố hữu

Tag Archives: tố hữu

Việt Bắc Bản Hùng Ca Và Bản Tình Ca | Tố Hữu

việt bắc

Đề bài: Tình cảm đất nước quê hương thể hiện trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến: “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình ca và cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial