Home / Tag Archives: tuyên ngôn độc lập

Tag Archives: tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập hồ chí minh | Làm văn mẫu

Tuyên ngôn độc lập hồ chí minh

Đề bài: Tuyên ngôn độc lập hồ chí minh 1. Hoàn cảnh sáng tác Ngày 19/8/1945 chính quyền Hà Nội về tay nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 26/8/1945 Bác từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người đã soạn …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial