Home / Tag Archives: Văn học

Tag Archives: Văn học

Hình Tượng Nghệ Thuật Trong Văn Học

Đề bài: Hình Tượng Nghệ Thuật Trong Văn Học Bài Làm Anhxtanh từng nói: “Chân lý khoa học đạt được bằng cách giải phóng nó khỏi cái tôi của nhà khoa học”. Còn hình tượng trong nghệ thuật biểu hiện rõ nét những cảm xúc của nghệ sĩ. Nghệ sĩ bao …

Read More »

Giải Thích Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Văn Học

ngôn ngữ văn học

Đề bài: Giải thích đặc điểm của ngôn ngữ văn học BÀI LÀM Kết thúc bài Một thời đại trong thi ca, đánh giá thành tựu của phong trào Thơ mới. Hoài Thanh viết: “Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt, họ yêu vô cùng thứ tiếng trong …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial