Home / Tag Archives: vợ nhặt

Tag Archives: vợ nhặt

Phân tích truyện ngắn Vợ Nhặt | Làm văn mẫu

Phân tích truyện ngắn vợ nhặt

Đề bài : Phân tích truyện ngắn vợ nhặt Nhà văn Kim Lân có lần đã kể lại tác phẩm Vợ nhặt của ông thực ra là một chương đã được viết lại của truyện dài Xóm ngụ cư. Ý của truyện là “Trong sự túng đói quay quắt, trong bất …

Read More »

Phân Tích Tình Huống Truyện Trong Truyện Ngắn Vợ Nhặt

vợ nhặt

Đề bài: Phân Tích Tình Huống Truyện Trong Truyện Ngắn Vợ Nhặt. Một trong những sáng tạo đặc sắc của nhà văn Kim Lân trong truyện ngắn Vợ nhặt là đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn. Hãy phân tích truyện ngắn Vợ nhặt …

Read More »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial