Viết thư

Đề bài: 

1- Người ta viết thư để làm gì?

2 – Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung chính gì?

3 – Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào?

Bài làm

1 – Khi người ta không có điều kiện gặp nhau mới viết thư cho nhau. Viết thư là để hỏi thăm, chúc mừng, thông tin, trao đổi ý kiến và bày tỏ tình cảm với nhau.

2 – Một bức thư cần có những nội dung chính sau:

– Lý do và mục đích viết thư.

– Thăm hỏi sức khoẻ, tình hình học tập, làm việc, sinh hoạt, chúc mừng người nhận thư nhân một dịp nào đó (sinh nhật bạn, bạn đạt được thành tích cao trong một lĩnh vực nào đó v.v..)

Loading...

– Thông báo những điều cần thiết của mình cho người nhận thư biết.

– Trao đổi ý kiến và bày tỏ tình cảm với người nhận thư.

3 – Mở đầu một bức thư gồm:

+ Địa điểm và thời gian viết thư

viet-thu

Viết thư là để hỏi thăm, chúc mừng, thông tin, trao đổi ý kiến và bày tỏ tình cảm với nhau

+ Lời xưng hô với người nhận thư.

– Kết thúc một bức thư gồm:

+ Lời chúc, lời cám ơn hứa hẹn của người viết thư 

+ Từ ngữ xác định mối quan hệ tình cảm của người viết thư và người nhận thư; ký, ghi rõ họ tên ở cuối thư, góc phải.

Thu Huyền
Viết thư
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial