Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 3 / Nghe và nói lại từng mục trong bài vươn tới các vì sao | Văn mẫu

Nghe và nói lại từng mục trong bài vươn tới các vì sao | Văn mẫu

Đề bài: Nghe và nói lại từng mục trong bài vươn tới các vì sao

VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO

a) Chuyến bay đầu tiên của con người và vũ trụ: – Ngày 12 – 4 -1961 Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông 1, đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất. Đây là chuyến bay đầu tiên của con người vào khoảng không bao la. Để kỉ niệm sự kiện này, người ta đã lấy ngày 12 – 4 làm ngày Quốc tế du hành vũ trụ. b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng: – Người đầu tiên thực hiện ước mơ lên mặt trăng là nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông, người Mĩ. Ngày Am-xtơ-rông được tàu vũ trụ A-pô-lô đưa lên mặt trăng là ngày 21-7-1969. c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ: – Đó là anh hùng Phạm Tuân. Ông vốn là một phi công có nhiều thành tích chiến đấu. Trong một trận đánh năm 1972, để bảo vệ thủ đô Hà Nội, ông đã lập công bắn rơi máy bay khổng lồ B52 của Mĩ. Năm 1980, ông tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu liên hợp của Liên Xô. I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Nghe và nắm những ý chính của từng mục để trình bày lại ngắn gọn rõ ràng. II. NHỮNG BÀI THAM KHẢO  

Bài làm 1

a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ: – Ngày 12-4-1961. Lần đầu tiên con tàu Phương Đông 1 của Liên Xô đã đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất thành công. Ngày 12-4 trở thành ngày Quốc tế Du hành vũ tru.  b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng: – Ngày 21-7-1969, lần đầu tiên tàu A-pô-lô đã đưa nhà du hành vũ trụ người Mĩ Am-xtơ-rông lên mặt trăng thực hiện ước mơ của con người.

Loading...

Nghe và nói lại từng mục trong bài vươn tới các vì sao

Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ đã đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất thành công

c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ: – Đó là anh hùng Phạm Tuân, ông đã tham gia chuyên bay vào vũ trụ trên tàu liên hợp của Liên Xô năm 1980. ông vốn là người lập công bắn hạ máy bay khổng lồ B52 của Mĩ năm 1972 để bảo vệ thủ đô Hà Nội.

Bài làm 2

a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ: – Lần đầu tiên con tàu Phương Đông 1 của Liên Xô đã đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin vào khoảng không của vù trụ một vòng quanh trái đất vào ngày 12-4-1961. Nhân loại lấy ngày đó làm ngày Quốc tế Du hành vũ trụ.  b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng: Đó là Am-xtơ-rông, nhà du hành vũ trụ người Mĩ đã được tàu A-pô-lô đưa lên mặt trăng lần đầu tiên, thực hiện ước mơ của con người vào ngày 21-7-1969. c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ: Đó là anh hùng Phạm Tuân, người đã từng lập công bắn hạ máy bay khổng lồ B52 của Mĩ năm 1972 để bảo vệ thủ đô Hà Nội. Ông tham gia chuyến bay vào vũ trụ trên tàu liên hợp của Liên Xô năm 1980. Bài làm 3 a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ: Ngày 12-4-1961, Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông 1. b) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng: Ngày 21-7-1969, Am-xtơ-rông nhà du hành vũ trụ người Mĩ là người đầu tiên lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ A-pô-lô. c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ: Năm 1980, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp của Liên Xô là Phạm Tuân.

Thu Huyền

Nghe và nói lại từng mục trong bài vươn tới các vì sao | Văn mẫu
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial